MAN EN PAARD

Man en Paard maakt het potentieel van mensen vrij waardoor organisaties meer bereiken. We hebben veel ervaring in verandertrajecten, teamontwikkeling en coaching. We zijn er voor mensen en organisaties die een volgende stap in hun ontwikkeling willen maken, maar merken dat er meer nodig is dan goede intenties en wilskracht om de verandering echt door te zetten. Wij zorgen voor de doorbraak!

Hybride werken

Live bij elkaar komen heeft onze voorkeur. Intussen zijn we gewend geraakt aan online vergaderen en dat zullen we waarschijnlijk (deels) blijven doen. Inhoudelijk en procedureel is het online medium heel effectief gebleken, maar op interactie- en gevoelsniveau is het een verarming. Om te voorkomen dat de communicatiestoringen zich opstapelen is het belangrijk manieren te vinden om de interactie te bespreken en gevoelens te delen. Insights Discovery helpt je gedrag en (stress)patronen te herkennen en voorziet je van een taal om dat bespreekbaar te maken. Met die kennis kunnen mensen betere relaties bouwen, effectiever leidinggeven en harmonieuzer en effectiever samenwerken in teams, ook online.

Wat we doen

Ons werk varieert van korte interventies in de vorm van werkbijeenkomsten met teams en individuele coaching van medewerkers en leidinggevenden tot het organiseren en begeleiden van complexe organisatieontwikkelingstrajecten. We willen dat teams succesvoller zijn, organisaties effectiever worden en mensen meer zin in hun werk ervaren. Onze aanpak werkt omdat we zo dicht mogelijk aansluiten bij de dagelijkse praktijk van mensen. Al doende tillen we hen naar een hoger niveau. Om dat te kunnen doen is onze aanpak veelal maatwerk.

Kleurrijke plannen
Verandertrajecten

Verandering is als een goed verhaal, het heeft inhoud én brengt 'dramatische' spanning met zich mee. Vanuit dat principe ontwerpen en begeleiden we verandertrajecten en helpen managers daar leiding aan te geven.

Lees meer...

Groep maakt plan
Teamontwikkeling

De kracht van een team zit hem in de verschillen tussen mensen. De kunst is hoe je slim omgaat met die verschillen, op 'goede' en op 'slechte' dagen. We begeleiden teams in alle fasen van hun ontwikkeling.


Lees meer...

NLP-oefening
Coaching

"Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren", schreef Willem Elschot zo mooi. Individuele coaching helpt je om de impasses te doorzien en te doorbreken zodat je daarna weer verder kunt.


Lees meer...

Insights kleurige kaarten
Insights Discovery

Ontwikkelen begint bij zelfinzicht. Insights Discovery Profiel is een praktisch instrument dat inzicht geeft in je persoonlijke voorkeuren. De kleurentaal maakt het gemakkelijk daarover in gesprek te gaan.


Lees meer...

Onze aanpak

We richten ons op wat je persoonlijk, met je team of organisatie wilt bereiken en vertalen die ambities in een gerichte veranderaanpak. Dit is de kant van het proces, die vaak enthousiasme opwekt, de bovenstroom. Wat mensen tegenhoudt om die aanpak echt te realiseren zit in de onderstroom en is veel ongrijpbaarder. Wij werken met bovenstroom én onderstroom. Door de onbewuste patronen bloot te leggen en bespreekbaar te maken, mobiliseren we het potentieel in mensen en maken zo verandering mogelijk.

De vraagstukken waar we tegen aanlopen kun je niet duurzaam oplossen vanuit de drukte die ons dagelijks perspectief zo kenmerkt. Onder de stress van de waan van de dag is ons lerend vermogen gering. In onze aanpak organiseren we momenten van ‘trage tijd’ om te reflecteren en te leren. Dan is er tijd om inzichten te verwerken en dat maakt verandering duurzaam. Daar waar een werkomgeving niet helpt, zoeken we heel bewust de buitenruimte op om zo een andere kijk op de zaak te stimuleren.

Over ons

Man en Paard bestaat uit Paul Roks en Marja Heuvelman. Wij weten ons te verbinden met de mensen en hun vraagstukken, en brengen scherpte en helderheid. 'Man en paard noemen' staat voor eerlijk, open en direct zijn. De jarenlange ervaring van Paul in het ontwerpen van veranderprocessen en het vermogen van Marja om menselijke blokkades en illusies bespreekbaar te maken, maken ons een sterke combinatie van bovenstroom en onderstroom.

Paul Roks

Paul Roks

Organisatieadviseur

"Enthousiasme, scherpzinnigheid en een sterk persoonlijke aanpak zijn mijn kenmerken. Ik weet de essentie van wat er inhoudelijk speelt en de menselijke factor daarin feilloos te benoemen. De situatie zelf is zelden het probleem, het zijn onze gedachten er over die de problemen maken. Ik laat mensen hun patronen doorzien en stel ze in staat ze zelf te doorbreken. Daardoor komt de energie van mensen weer vrij en neemt het zelfoplossend vermogen van de organisatie toe."

Marja Heuvelman

Marja Heuvelman

Coach

"Ik coach mensen individueel en in teamverband, veelal in de context van een verandertraject, zowel bij de overheid als het bedrijfsleven. Ik zoek altijd naar de vrije ruimte. Mijn blik valt op de blokkades en de illusies, op waar dingen niet gezegd worden die wel van belang zijn en op waar de ambitie niet strookt met de realiteit. Ik breng emoties die veel verwarring creëren weer terug tot hanteerbare proporties. Dat geeft helderheid en de ruimte om weer verder te kunnen."

Paarden

de oorsprong van Man en Paard

Partners

met wie we samenwerken

Wat we nu direct voor je kunnen doen

Verandertrajecten en teamontwikkeling zijn maatwerk, neem contact op.

Intake
gesprek


€ 0,00

prijs exclusief BTW

 • live ontmoeting of
 • (video)bellen
 • om je vraag te onderzoeken


Insights Discovery
profiel


€ 495,00

prijs exclusief BTW

 • digitaal profiel
 • met een persoonlijk
 • terugkoppelingsgesprek live of online


Teamworkshop
Kleurrijk inzicht


€ 395,00 *

prijs exclusief BTW

 • Insights Discovery profiel/teamwiel
 • een live bijeenkomst van 4 uur of
 • 2 interactieve webinars van 2 uur


Coachings-
traject


€ 1995,00

prijs exclusief BTW

 • 6 gesprekken van 2 uur
 • live, eventueel online
 • Insights Discovery profiel


* prijs vanaf, per teamlid, bij minimaal 5 teamleden.

 • "Paul is een betrokken organisatieadviseur, die de kunst verstaat om patronen en gedrag te analyseren en deze op team- en individueel niveau te vertalen naar een verandertraject. En recent benoemde ook Marja als coach ‘man en paard’ tijdens onze teamdag. Hun deskundigheid en oplossingsrichtingen brengen mensen echt in beweging! "

  Marian Bakker, Bestuurder bij Stichting Ultiem Openbaar Basisonderwijs

 • "Ik ken Paul al jarenlang als een zeer betrokken adviseur, coach en verandermanager. Hij verstaat de kunst om dichtbij te zijn (en in die zin de verandering mee te beleven). Tegelijkertijd kan hij afstand nemen en daarmee patronen in organisatie en gedrag zien en duiden. "

  Jaap Meindersma, Concerndirecteur Duurzame Stad en Leefbaarheid, Gemeente Almere

 • "Als directeuren, programmamanagers, bestuurders, politici mij vragen of ik een goede coach weet om een aantal levensvragen mee te delen, dan adviseer ik vaak in gesprek te gaan met Paul Roks van Man en Paard. Met name als het gaat om sterke persoonlijkheden, leidinggevenden, die veel bereikt hebben, analytisch en verbaal sterk zijn."

  Marianne Luyer, Adviseur Nationaal Register, MLI-Intermanagement BV, partner OnTheGood, docent/moderator bij Avicenna, toezichthouder

 • "Paul heeft mij gecoacht toen ik startte als leidinggevende en heeft mij geholpen bij een teamontwikkelingstraject. Dit traject heeft niet alleen het team verder gebracht, maar heeft mij ook geholpen om te groeien in mijn rol als leidinggevende."

  Femke Doornbos, Teamleider beleid jeugd & wmo bij Gemeente Enschede

 • "I fully recommend working with ‘Man en Paard’ for improved team performance in your day to day job and for better individual decision-making in both your professional and personal life!"

  Danny van Roemburg, IT Security Manager bij ING

Opdrachtgevers