Testimonials


"Paul is een betrokken organisatieadviseur, die de kunst verstaat om patronen in een organisatie te zien, gedrag te analyseren en deze op team- en individueel niveau te vertalen naar een verandertraject. Als klankbord is hij bijzonder waardevol voor me.

Als geen ander weet Paul de inzichten verkregen met Insights Discovery te vertalen. Hij verbindt en benoemt hoe (onbewuste) patronen doorbroken kunnen worden. En recent benoemde ook Marja als coach ‘man en paard’ tijdens onze teamdag. Hun deskundigheid en oplossingsrichtingen brengen mensen echt in beweging!"

Marian Bakker

Marian Bakker, bestuurder bij Stichting Ultiem Openbaar Basisonderwijs

"Ik ken Paul al jarenlang als een zeer betrokken adviseur, coach en verandermanager. Hij verstaat de kunst om dichtbij te zijn (en in die zin de verandering mee te beleven). Tegelijkertijd kan hij afstand nemen en daarmee patronen in organisatie en gedrag zien en duiden.

Hij is down to earth en spreekt daarmee ook mensen met een wat technischer of uitvoerender achtergrond aan. En als er ruimte is/hij ruimte krijgt weet hij enorm te verrassen - en ook wel een beetje te ontregelen - met zijn werkvormen.

Drie jaar lang heeft hij mijn managementteam begeleid. We hadden, net als veel anderen, de ambitie dat de kwaliteit van ons gesprek en de intensiteit van onze samenwerking in de dagelijkse werkelijkheid net zo goed zou worden als tijdens onze heidagen en 24-uursbijeenkomsten. En dankzij Paul (en een beetje dankzij onszelf) is dat gelukt. Toen hij afscheid nam, namen we eigenlijk afscheid van een bijzonder lid van ons team. En dat zegt genoeg."

Jaap Meindersma

Jaap Meindersma, Concerndirecteur Duurzame Stad en Leefbaarheid, Gemeente Almere

"Ik ken Paul Roks als een zeer authentiek persoon die het vermogen heeft zodanige vragen te stellen dat het je raakt en dat je in beweging wordt gezet om na te denken. Als directeuren, programmamanagers, bestuurders, politici, mij vragen of ik een goede coach weet om een aantal levensvragen mee te delen, dan adviseer ik vaak in gesprek te gaan met Paul Roks van Man en Paard. Met name als het gaat om sterke persoonlijkheden, leidinggevenden, die veel bereikt hebben, analytisch en verbaal sterk zijn.

Hij is creatief, professioneel als coach en consultant, en combineert die talenten met veel werk- en levenservaring. Het inzetten van methodieken als Insights en het werken met paarden draagt bij aan het veranderen van perspectief en het vergroten van inzicht."

Marianne Luyer

Marianne Luyer, Adviseur Nationaal Register, MLI-Intermanagement BV, partner OnTheGood, moderator Avicenna, toezichthouder

"Paul heeft mij gecoacht toen ik startte als leidinggevende en heeft mij geholpen bij een teamontwikkelingstraject. Er heerste een dynamiek in het team waar het werk en de werksfeer onder leden en dat moest veranderen.

Hij heeft inzichtelijk gemaakt welke patronen de situatie in stand hielden en welke weerstand en verlangens er in het team waren. Hij zette ons allen aan het denken en heeft met zijn interventies meer openheid gecreëerd in het team. Op een respectvolle manier voor eenieder benoemde hij eerlijk en direct wat hij zag wat er aan de hand was. Langs de inhoud zijn we met elkaar aan de slag gegaan om de onderlinge sfeer en samenwerking te verbeteren.

Dit traject heeft niet alleen het team verder gebracht, maar heeft mij ook geholpen om te groeien in mijn rol als leidinggevende in dit team en daarin ook positie te verwerven."

Femke Doornbos

Femke Doornbos, Teamleider beleid jeugd & wmo bij Gemeente Enschede

"Tijdens de training van Paul en Marja ben ik me weer bewust geworden van mijn dromen. Zij weten op uiterst professionele en sympathieke wijze de omstandigheden te creëren waarop de waan van dag wordt ontstegen. Ik heb de training ervaren als een thermometer-moment in zowel mijn persoonlijke als professionele leven. Doe ik de dingen die ik wil doen? Doe ik de dingen op de manier dat ik ze wil doen? Gaat mijn leven de kant uit waarheen ik wil dat het uitgaat?

Daarnaast hebben zij mij met het behulp van paarden laten ervaren hoeveel invloed je hebt op (het gedrag van) de wezens om je heen. Ik heb ervaren dat als je weet waar je heen wilt, je je eigen bewustzijn en uitstraling hierop kan aanpassen. Ik heb ervaren om daadwerkelijk een verbinding aan te gaan met het leven om me heen. Op deze manier wordt het vaak makkelijker om je doelen te bereiken, omdat de omgeving hieraan meewerkt.

Tot slot heb ik tijdens de training weer de positieve energie opgedaan die nodig is om te beseffen dat dromen te realiseren zijn. Ik kan Man en Paard aanbevelen aan ieder (rationeel en realistisch) mens die zijn of haar professionele en/of het privé-leven wil verrijken!"

Danny van Roemburg

Danny van Roemburg, Manager Risk, Security, Audit, Privacy, Compliance bij ING