Verandertrajecten - een goed verhaal

Verandering is als een goed verhaal, het heeft inhoud en brengt spanning met zich mee. En net zoals in veel verhalen, gaat ook de weg van verandering nooit volgens plan. Dat komt niet omdat het plan slecht is, maar omdat verandering een andere dynamiek kent, net als een verhaal. Een verhaal kent naast een inhoudelijke lijn ook een dramatische lijn, een lijn die zelden van A naar B gaat. Verandering is goed te leiden als je door hebt hoe die dynamiek werkt.

We ontwerpen en begeleiden verandertrajecten in organisaties en helpen het management hoe je daar, in alle waan van de dag, leiding aan kunt geven. Ons doel is een veranderprogramma dat werkt, voor en door de mensen. Onze trajecten zijn maatwerk en het resultaat van een co-creatie tussen opdrachtgever en Man en Paard. Onze aanpak kenmerkt zich door drie aandachtsgebieden.

Visie en strategieontwikkeling
Het begint met een goed verhaal.

Het begint bij richting, omdat je ergens heen wilt. We helpen de richting bepalen door visie- en strategieontwikkeling en gaan op zoek naar het verhaal er achter. Om richting en verhaal aan elkaar te verbinden maken we gebruik van storytelling. We creëren overzicht door een heldere analyse van het inhoudelijke verhaal en brengen focus aan door de veranderdoelen en de strategie te bepalen. Naast de 'contentline' van de verandering gaan we op zoek naar de 'storyline'. Net als in een boek of film is het de storyline die ons boeit. De storyline is de reden waarom mensen persoonlijk geraakt worden door het verhaal en dat is wat ze in beweging brengt.

Teams mobiliseren
Als je teams wilt mobiliseren, vraag dan wat mensen beweegt.

Nadat de richting is bepaald gaat het over hoe je in beweging komt. We verbinden mensen en hun verhalen met elkaar en brengen zo teams in beweging. Op een planmatige manier organiseren we teams om de schouders onder de verandering te zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor hun aandeel. Dat doen we volgens de principes van Projectmatig Creëren waarin de groep zelf het plan maakt waarlangs ze de doelen realiseren. Geen verhaal over hen, maar hun verhaal. Daarmee mobiliseren we de kennis en kunde van de medewerkers in de organisatie om zelf de beste oplossing te vinden.

Overwinnen van tegenslag
'Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren'.
(Willem Elschot)


Het kenmerk van ieder goed verhaal is dat er gaandeweg de reis tegenslag moet worden overwonnen. En die tegenslag komt niet van buiten, ook al lijkt dat wel zo, maar van binnenuit. Het zijn onze eigen onbewuste patronen die onze veranderplannen het meest ondermijnen. We begeleiden teams en coachen medewerkers en leidinggevenden om die patronen te doorzien en om effectief met die tegenslag om te gaan.

Kleurrijke plannen
Verhaal maken
Acrobatische teambuilding
Samenwerkingspuzzel