Coaching - tussen droom en daad

Willem Elschot vatte het leven mooi samen: "Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren." Vele van die wetten en bezwaren komen niet van buiten, maar leggen we ons zelf op door vast te houden aan onze overtuigingen en patronen. Via individuele coaching verschaffen we je inzicht in wat je blokkeert en helpen we je de impasse te doorbreken. In het eerste gesprek onderzoeken we jouw persoonlijke leerdoel en hoe we het coachtraject samen gaan invullen.

In een traject van vier tot zes gesprekken werken we stap voor stap je vraag uit. We richten ons daarbij niet alleen op je houding en gedrag, maar ook op onderliggende gedachten en overtuigingen, je gevoelens en hoe je lijf daarop reageert. Dat hangt voor ons allemaal met elkaar samen. De kern van de coaching is dat jij je bewust wordt van die samenhang en van daaruit zelf verder kunt.

In de coaching staat wat er gebeurt in het hier en nu steeds centraal. Daarvoor werken we meestal met een dagboek. Met behulp van je dagboek onderzoeken we aan de hand van concrete situaties in de dagelijkse praktijk de onderliggende patronen. We laten je inzien en ervaren welke daarvan oud zijn, hoe je die los kunt laten, en vervolgens anders om kunt gaan met wat aan de orde is.

Voor de meeste trajecten laten we een Insights Discovery profiel opmaken, dat je als werkdocument tijdens de coaching gaat gebruiken. Onze paarden spelen soms een bijzondere rol in het traject, maar soms ook helemaal niet.

Duur en locatie

Een coachgesprek beslaat 2 uur. De locatie is onze boerderij in Drenthe, waar we alle ruimte hebben voor gesprekken, zowel binnen als buiten. Afhankelijk van je behoefte kunnen we dit ook afwisselen met online- of wandelgesprekken.

Kosten

De kosten voor een coachtraject zijn € 1.995,00 (prijs exclusief BTW voor 6 gesprekken inclusief Insights Discovery profiel).

Coaching met paarden
NLP-oefening
Wandelcoaching
Voice Dialogue