Wakker en hooggevoelig

Geen signaal missen
Paarden zijn van nature prooidieren die in kuddes leven.
Hun overlevingsdrang heeft ze begunstigd met een wakkerheid om geen signaal te missen. Ze zijn niet alleen alert op signalen uit hun omgeving, maar ook op die van hun soortgenoten uit de kudde. Goed afgestemd zijn op kuddegenoten is cruciaal voor hun overlevingskansen.

Communiceren via emotie
Paarden kennen geen gesproken taal en hun communicatie verloopt vrijwel geheel via non-verbale signalen. Houding en gedrag geven belangrijke informatie door.

Daarnaast communiceren paarden via emotie. Zo voelen ze de angst van elkaar voordat het eerste, zichtbare signaal voor op de vlucht slaan gegeven is. Een paard is een zeer hooggevoelig dier, dat de emoties van de ander direct waarneemt, of dat nu een paard of een mens is. Die vermogens maken paarden tot uitstekende leermeesters voor ons. 

Alhoewel onze paarden al zon 6000 jaar gedomesticeerd zijn, hebben ze nog weinig van die talenten ingeleverd.


Boodschap achter emotie

Voor paarden is emotie geen vervelende, onwelkome ervaring,  die ze zo snel mogelijk willen vergeten. Voor hen is emotie een boodschap die informatie bevat. Zo is bijvoorbeeld de boodschap achter angst: Wie of wat maakt het onveilig? Wat moet ik in veiligheid brengen? Vitale informatie, ook voor ons.