Insights®

Voorkeurstijlen
Insights® is een praktisch model ontwikkeld door Andi en Andy Lothian en een hulpmiddel om inzicht te krijgen in je persoonlijkheid. Het model is gebaseerd op het werk van Carl Jung. De vier Insightskleuren reiken een prachtige taal aan om je persoonlijkheid inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Het is een krachtig hulpmiddel om de ervaringen uit de paardenbak te kunnen begrijpen en vertalen naar je dagelijks leven.

Insights Discovery profiel
Naast een bruikbare taal, heeft Insights® een instrument ontwikkeld om een persoonlijk profiel van jezelf te laten maken. Het werkt heel eenvoudig via internet, waar je een vragenlijst invult. Dit duurt ongeveer 20 minuten. De uitkomsten daarvan worden weergegeven in het Insights Discovery profiel. Dit profiel bestaat uit een beschrijvende tekst over o.a.  je persoonlijke stijl, je sterke en zwakke punten, je teambijdrage, je leiderschapsstijl en een drietal diagrammen met daarin in kleuren aangegeven welke persoonlijke voorkeuren je type bepalen. Naast het profiel krijg je het boekje ‘Een korte reis’, waarin meer achtergronden van het model worden uitgelegd, zodat je jouw profiel beter kunt lezen en begrijpen.

Nieuwsgierig naar jouw profiel?
Je kunt bij Man en Paard een persoonlijk Insights Discovery profiel laten maken. We lichten het profiel toe in een gesprek van ca. 2 uur, waarin we met jou onderzoeken hoe de dynamiek is tussen je geconditioneerde zelf en je meer instinctieve zelf. De kosten van het profiel, toelichtend boekje en het gesprek zijn € 485,00 (prijzen incl. BTW).

Heb je interesse? Stuur dan een e-mail.


Zie voor meer informatie over Insights® www.insights.com